Om Maxera Bostad

Maxera Bostad är en långsiktig bostadsutvecklare som med kunskap, erfarenhet och nytänkande bidrar till en hållbar stadsutveckling. Maxeras vision: ”våra kunder ska älska sitt hem”, innebär att vi kontinuerligt strävar efter att leverera ett övervärde till våra kunder genom att bygga bostäder av mycket hög kvalitet och god funktionalitet efter platsens förutsättningar och marknadens efterfrågan.

Vår styrka är att vi kan bygga både hyresrätter och bostadsrätter av hög kvalitet. Hos oss är varje projekt unikt och genom erfarenhet blandat med innovationsvilja driver vi projekten från markanvisning till slutbesiktning. Bostadsprojekten varierar från stadsnära förtätningar och infill-projekt till större exploateringsområden där vi tillsammans med kommunen och andra aktörer aktivt driver planfrågor.